Voorwaarden Cow-E

Artikel 1: Algemeen

 1. De bestuurder van Cow-E (Renault-Twizy) dient 18 jaar te zijn en is minimaal in het bezit van rijbewijs B
 2. De bestuurder gebruikt geen medicijnen die invloed hebben op de rijvaardigheid. De bestuurder heeft ook geen zintuigelijke en/ of lichamelijke en/of geestelijke belemmeringen die invloed hebben op de rijvaardigheid. De bestuurder dient vooraf eventuele opmerkingen te melden.
 3. Wanneer de Cow-E later dan het afgesproken tijdstip wordt geretourneerd heeft Cow-E het recht de extra tijd in rekening te brengen.
 4. De tourdeelnemer en / of huurder heeft de Renault-Twizy in goede conditie ontvangen van Cow-E. De reisdeelnemer, huurder is zelf aansprakelijk voor enige schade tijdens de huur en/ of lease periode van het gehele voertuig en goederen. Ook is de reisdeelnemer, huurder verantwoordelijk voor eigen goederen.
 5. Cow-E is niet verantwoordelijk voor wegwerkzaamheden die in de route plaatsvinden. De huurder is zelf verantwoordelijk om de juiste omleiding te rijden om de tour te kunnen vervolgen.

Artikel 2: Betaling

 1. De betaling dient direct bij Cow-E online via het boekingssysteem gedaan te worden tijdens het afnemen van een reservering en voordat de huurder het voertuig mag besturen.
 2. Bij het niet tijdig betalen is Cow-E gerechtigd om rente in rekening te brengen bij de huurder.
 3. Groepsreserveringen op factuur dienen binnen 10 dagen de factuur te voldoen.

Artikel 3: Reserveringen/ overeenkomst

 1. Door het maken van een reservering verplicht de huurder zich tot betaling van de volledige huurovereenkomst.
 2. Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 3. Cow-E is ten alle tijden gemachtigd een reservering te annuleren.
 4. de Renault-Twizy wordt 3 uur lang gehuurd door een huurder. De huurder is verantwoordelijk om binnen 3 uur terug te zijn op het terrein van de verhuurder. Cow-E heeft tijd nodig om weer op te laden voor een volgende huurder, vandaar wordt er gewerkt met een tijdschema.
 5. Cow-E/verhuurder mag ten alle tijde kosten in rekening brengen bij het te laat terugkeren van de Cow-E.
 6. Cow-E is opgedeeld in tijdsblokken, is de huurder/ reisdeelnemer te laat bij aankomst dient de huurder alsnog einde tijdsblok terug te zijn bij het kantoor van Cow-E.

Artikel 4: Annuleringen

Annuleringen: we hebben 14 dagen voor de geplande aankomstdatum een schriftelijke annuleringsverklaring per e-mail nodig.

 1. Indien een reservering wordt geannuleerd of gewijzigd, worden de volgende kosten per reservering in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen: a) bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de tourdatum wordt het totaalbedrag van de reservering gerestitueerd; b) in het geval bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de tourdatum, wordt het reserveringsbedrag niet gerestitueerd.
 2. Als een reservering minder dan 14 dagen voor aanvang van de tourdatum wordt geannuleerd, kan Cow-E u een overdraagbare vouchercode aanbieden zonder einddatum voor het reserveringsbedrag. De nieuwe reservering kan dan per mail worden gedaan.
 3. Alleen bij code oranje wordt de tour geannuleerd. Bij andere weersomstandigheden gaat de reservering/tour door. Cow-E is ten alle tijden gemachtigd om de tour door weersomstandigheden te annuleren.

Artikel 5: Gedragsregels / gebruik

 1. Elke wordt geïntroduceerd met een korte uitleg over Cow-E en hoe het voertuig werkt. Hiervoor is de reisdeelnemer en / of huurder en / of huurder en / of koper verantwoordelijk.
 2. Tourdeelnemers en / of huurder dienen zich te houden aan de verkeersregels en lokale voorschriften. Eventuele verkeers- en / of parkeerboete (n) zijn voor rekening van de tourdeelnemer en / of huurder.
 3. Cow-E is te allen tijde gerechtigd de door haar in de tour en / of lease- en / of huurperiode ter beschikking gestelde Cow-E in geval van misbruik of bedwelming in bezit te nemen.

Artikel 6: Borg / schade / eigen risico / Aansprakelijkheid / Bekeuringen

 1. Huurder dient een borgsom van € 150, – per gehuurde Cow-E te voldoen. Deze borg dient door Cow-E ontvangen te zijn voor aanvang van een toer, huur of leaseperiode. In het geval dat dit niet lukt, heeft Cow-E het recht om de verhuur overeenkomst niet geldig te
  verklaren. Kan de huurder de borg niet voldoen geldt artikel 4.1 b.
 2. wanneer de huurder/reisdeelnemer op eigen gelegenheid buiten de route om rijdt waardoor de accu leeg komt mag Cow-E ten alle tijden de borg in houden, omdat Cow-E extra mensen in moeten schakelen om de auto’s op te halen.
 3. De huurder heeft altijd een eigen risico van € 500, – in geval van schade. De huurder moet elke schade, van welke aard dan ook, alle informatie en / of omstandigheden, zo snel mogelijk melden aan Cow-E. Vervolgens volgt de huurder de instructies van Cow-E. Cow-E heeft het recht schade aan het gehuurde te verhalen. Dit is mogelijk door middel van aftrek van de borgsom. Indien (onverzekerde) schade hoger is dan de borgsom, wordt dit bedrag aan de huurder in rekening gebracht.
 4. Bij verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van het voertuig aan Cow-E te worden betaald. De hoogte van de prijs wordt bepaald door de huidige waarde van het voertuig en bijbehorende zaken.
 5. De Cow-E huurder gaat zorgvuldig om met het voertuig en alle toebehoren en zal Cow-E gebruiken zoals bedoeld.
 6. Het leasen en huren van een Cow-E gebeurt na een rondleiding op eigen risico van de klant. Het eigen risico van de huurder is vastgesteld op € 500,-. Cow-E is niet aansprakelijk voor enige schade, toegebracht aan de huurder of derden. De huurder is en blijft volledig aansprakelijk voor eventuele schade en / of letsel aan derden gedurende de gehele huurperiode.
 7. De huurder gebruikt Cow-E dan ook voor eigen rekening / risico en voor rekening van de huurder van Cow-E. Onder schade valt ook secundaire schade.
 8. Bekeuringen/boetes die tijdens de huur van Cow-E ontstaan door de huurder kunnen achteraf door de verhuurder verhaald worden. Hiervoor wordt dan ook getekend in het huurcontract. Hiervoor worden ook administratiekosten door de verhuurder gerekend.
 9. Ten alle tijden is de reisdeelnemer en / of huurder en / of huurder en / of koper verantwoordelijk voor eigen spullen. Hiervoor kan Cow-E niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Het Kamer van Koophandel nummer 23006604.
 2. De laatst geregistreerde versie van de overeenkomst met Cow-E is van toepassing. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen? Neem contact op via info@cow-e.com

Switch The Language
  Cart